Verdensmål

ROOM67 og verdens mål

Vi har støttet almennyttige formål i Tanzania for fattige enlige mødre mm. samt støttet en skole for handicappede i Tanzania. Vi ønsker at støtte uddannelse og hjælp til selvhjælp. Derudover støtter vi lokalt ligeså.

Vi køber helst interiør ind efter Miljømærker og gerne genbrug mm. Stort set alle kunder tilbydes REUSE model til kontorborde mm. Mange køber det.

Vi arbejder med lokal produktion i stort set alle sager, da vi nedbringer CO2 udledning både ved kortere fragt samt miljøvenlig produktion. Vi bruger ofte fabrikker med egen elforsyning. Solceller eller møller mm. Når vi udfører interiør i træ, sørger vi for at træet kommer fra kilder som har stor bestand og planter nye for hver ”høst”.

Vi tager toget til udenbys møder eller kører med flere i bilen. Flyrejser anvender vi til div. formål. Dog kun i det omfang det er nødvendigt.
Vi printer stort set intet papir på kontoret, dog i tegneprocessen er det stadig vigtigt. Vi kører innovativt og online økonomistyring.

Vi har indrettet vores eget kontor med udelukkende genbrug dog ny grønnere maling. Overflader, lamper og gardiner samt alle møbler er brugte eller kasserede byggematerialer. Vi har lavet energitiltag og fortsætter til vi er HELT grønne.
Vi holder 50- 60% af alle møder online for at spare transport og inspicerer produktion via facetime samt TEAMS .

Vi værner om lokalsamfundet – og kæmper for udvikling både i Tjæreborg og ESBJERG.

Vore leverandører stilles der store krav til. Vi ønsker at handle lokalt eller i DK, som udgangspunkt og bæredygtigt.
Personale har arbejdsfri ”gør haven vild” dag årligt. Og mulighed for videre uddannelse.

Der ansættes ligeværdigt. Altså en mand og så en kvinde og så en mand osv. Og vi går ind for sunde vaner og der er altid plads til en gåtur i arbejdstiden mm.
Vi transformerer vores kunders LIV om til at følge bare nogle af vores retninger ift. verdensmålsætningen. Virksomhederne som er vores kunder forandres til et bedre sted at arbejde samt have besøgende.

ROOM67 ændrer din daglige verden til et bedre sted at være.