Kontorindretning – Varde Kommune

Varde Kommune – Center for Sundhedsfremme har engageret ROOM67 i visualiseringen af afdelingens optimering. Staben af ansatte er voksende og tiltag for borgere forstærkes. Med den øgede aktivitet er det blevet nødvendigt at optimere og udvide de nuværende rammer.

Til opgaven har ROOM67  i tæt samarbejde med nøglepersoner, fokusinterviews og observering udarbejdet skitser og plantegning med fokus på strømligning, visuel vejvisning og pladsoptimering. Der er tænkt på lokalernes brugsformål, arbejdsmiljø, krops holdning og vaner i forhold til optimering af plads og anvendelse.

Centret for Sundhedsfremme besøges dagligt af mange borgere. Som besøgende i et dynamisk hus, er der ingen vant gang. Skiltning og muligheder for at guide gæsten giver et bedre flow for alle. Borgeren skal vide, at der er tænkt på, hvordan der bedst muligt tages hånd om deres udfordringer.

Kig med, når der løbende følges op på projektet her eller på Instagram

Tid til sparring? Kontakt ROOM67